Projektová činnosť, montáže elektrických rozvodov, bleskozvodov a uzemnení inžinierskych sietí elektro.
TELEFÓN +421 903 420 302


Vitajte na stránkach spoločnosti ISTROSERVIS.

Projektová činnosť, montáže elektrických rozvodov, bleskozvodov a uzemnení inžinierskych sietí elektro.

Naša firma bola založená v marci 1992. Hlavnou činnosťou, ktorú dodnes prioritne vykonávame je projektovanie a montáž umelého osvetlenia, silnoprúdových a oznamovacích rozvodov vonkajších ako aj vnútorných s ukončením východiskovou revíziou a garanciou za všetky naše dodávky a montáže.

Projekty elektro

Vypracovávame projekty elektrických inštalácii v oblasti klasických ako aj inteligentných rozvodov elektro. Za vyše 20 rokov sa podarilo úspešne vypracovať desiatky projektov bytových, nebytových a polyfunkčných objektov, predajní, administratívnych priestorov i výrobných hál na celom území Slovenska V poslednej dobe sa naše projekty elektro preorientovali do oblastí vodárenstva – Zdroje pitnej vody ako aj čerpacie stanice pitnej vody vrátane ich napájania prostredníctvom trafostaníc, Čističky a čerpacie stanice odpadových vôd, zavlažovania, fotovoltaické elektrárne, zdroje tepla a rôzne priemyselné inštalácie v potravinárstve i poľnohospodárstve.

čítaj viac

Autorský dozor

Po vypracovaní dokumentácie pre realizáciu stavby pri realizácii elektro rozvodov poskytujeme investorovi alebo dodávateľovi elektro dohľad nad dodržiavaním projektu a predpisov.

Túto činnosť vykonávame pri využití našich mnohoročných skúseností z množstva už zrealizovaných stavieb, na ktorých sme sa podieľali aj ako autori projektov elektro a občas aj ako realizátori našich PD.

čítaj viac