Projektová činnosť, montáže elektrických rozvodov, bleskozvodov a uzemnení inžinierskych sietí elektro.
TELEFÓN +421 903 420 302

Projekty elektroVypracovávame projekty elektrických inštalácii v oblasti klasických ako aj inteligentných rozvodov elektro. Za vyše 20 rokov sa podarilo úspešne vypracovať desiatky projektov bytových, nebytových a polyfunkčných objektov, predajní, administratívnych priestorov i výrobných hál na celom území Slovenska V poslednej dobe sa naše projekty elektro preorientovali do oblastí vodárenstva – Zdroje pitnej vody ako aj čerpacie stanice pitnej vody vrátane ich napájania prostredníctvom trafostaníc, Čističky a čerpacie stanice odpadových vôd, zavlažovania, fotovoltaické elektrárne, zdroje tepla a rôzne priemyselné inštalácie v potravinárstve i poľnohospodárstve

Cenovú ponuku pre vypracovanie technickej dokumentácie na základe Vašich požiadaviek vypracujeme po Vašom vyžiadaní.

V prípade potreby ochotne poradíme a pomôžeme zorientovať sa v jednotlivých stupňoch projektov elektroinštalácií.

Veríme, že naše mnohoročné skúsenosti spárované s kvalitnými službami budú dôvodom, pre ktorý nás oslovíte a objednáte naše služby.

Vypracovávame technické dokumentácie v nasledovných stupňoch:

 • Štúdie s budúcimi energetickými náročnosťami a ich možnosti napojenia na zdroje elektriny
 • Projekty elektro pre územné rozhodnutie (DUR)
 • Projekty elektro pre stavebné povolenie stavieb (DSP)
 • Projekty elektro pre realizáciu stavieb (DRP)
 • Dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV)


Projekty elektro vyhotuvujeme v oblastiach :

 • umelé osvetlenie,
 • vnútorné i vonkajšie silnoprúdové aj slaboprúdové rozvody / TV, Internet, Televízia,
 • štruktúrovaná kabeláž, optické rozvody, mikrotrubičky, Prístupové systémy, EZS, EPS,Kamerové systémy,...
 • bleskozvody a uzemnenie objektov,
 • návrh verejného osvetlenia vrátane svetelnotechnických výpočtov,
 • inžinierské siete elektro,
 • trafostanice VN/22kV – NN/420V.
 • projektové dokumentácie elektro navrhujeme a vypracovávame pre objekty a zariadenia triedy A (nevýbušné) aj B (výbušné) do 22 kV

Montáže elektro, revízie elektro :

 • ponúkame pre rozvody, zariadenia do 1000V a tiež pre bleskozvody a uzemnenia

Autorský dozorPo vypracovaní dokumentácie pre realizáciu stavby pri realizácii elektro rozvodov poskytujeme investorovi alebo dodávateľovi elektro dohľad nad dodržiavaním projektu a predpisov.

Túto činnosť vykonávame pri využití našich mnohoročných skúseností z množstva už zrealizovaných stavieb, na ktorých sme sa podieľali aj ako autori projektov elektro a občas aj ako realizátori našich PD.