Projektová činnosť, montáže elektrických rozvodov, bleskozvodov a uzemnení inžinierskych sietí elektro.
TELEFÓN +421 903 420 302

Referencie

Naša firma bola založená v marci 1992. Hlavnou činnosťou, ktorú dodnes prioritne prevádzame je projektovanie a montáž umelého osvetlenia, silnoprúdových a oznamovacích rozvodov vonkajších ako aj vnútorných s ukončením východiskovou revíziou a garanciou za všetky naše dodávky a montáže.

Nižšie uvádzame formou zoznamu aspoň väčšie projekty vypracované v posledných rokoch:


r.2007

 • BD Namestie Slobody, bratislava - 7.podlaží + vonkajšky NN a TF
 • Bytovka - Čierna voda – 3 objekty + vonkajšky NN, VO a TF
 • Danubius Fruct, Alžbetin dvor - čerpacie stanice závlah, trafostanica + rozvody NN a VN/22kV
 • Limbach.-Zóna U15, U23-253 inžinierske siete pre IBV
 • Polyf. Objekty, Pajstunska ul.- BA – objekty A,B,C,D 9 PODLAží + Trafostanica + vonkajšky VN/22kV, VO a TF
 • Rekonštrukcia AO v Trafostaniciach (rozvodne) VVN/110kV – 8x
 • Transpetrol-Sumavska BA – serverovňa a jej náhradné napájanie z DA
 • Vinny zavod - IN VINO Modra – UR, SP a RP
 • Bytové domy Green Park (Vinohradis Vtacnik), BA, objekty A+B, UR, SP a RP + vonkajšky VN, NN, VO a TF + Trafostanice

r.2008

 • Bytové domy Green Park (Vinohradis Vtacnik), BA, objekty C+D, UR, SP a RP + vonkajšky VN, NN, VO a TF + Trafostanica
 • Bytové domy Green Park (Vinohradis Vtacnik), BA, objekt E, UR, + vonkajšky VN, NN, VO a TF + Trafostanica
 • Polyf.objekt, Dvojkrížna, BA - Podunaj Biskupice fy.Arnad
 • Napáj.a osvetl.Hradu Podhradie Topolčany – RP
 • ObchodnoAdministrSklad.Priestory VRAKUŇA BA – UR
 • Rekonštrukcia objektu, ORCO na Poštovej v BA – RP

r.2009

 • IBV Stupava Dielové – Vinohrady, - inžinierske siete, VN, Trafostanica, NN, VO
 • Prístrešok pre finalizáciu a expedíciu trahaviny, Vybušniny Stráňavy pri Žiline
 • Distribučná TS ZSE, BA Dúbravka, Prípojka VN, Trafostanica a rozvody NN
 • Zmeny fakturačných meraní, Vodná Elektráreň, Gabčíkovo
 • POLYFUNKČNÁ BUDOVA, ul. JANKA KRÁĽA 13,NITRA – SP
 • TS Danubius Frukt, Dunajská Lužná – RP
 • Fotovoltaická elektráreň, fy. B&D Integral Senec Denis Švasta – SP +RP
 • Kogeneracia na mero + bioplyn, Agrochemix Sered – UR + inžiniering
 • ATS vodný zdroj, rekonštrukcia, Holice – RP
 • BYTOVÝ DOM, Jelenia 7, BA – RP
 • Čerpacia stanica odpadových vôd (CS), Nitra
 • Dentalne centrum, Dunajska, BA – RP

r.2010

 • Medzisklad vyhoreného paliva, zmeny elektro, JAVYS, a.s., Jaslovske Bohunice – RP
 • Modernizácia tepelného zdroja, BD Bieloruská 58 – 64, BA – SP
 • Nafukovacia hala – tenis, Istrochem, BA – prípojka NN
 • NÚSCH – Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., pod Krásnou Hôrkou 1, Bratislava, - Revitalizácia zdroja chladu a návrh chladenia pre izbovú časť blokov č. 1-5 -RP
 • ROD.DOM A OBČIAN.VYBAVE., HAVLÍČKOVÁ, BRATISLAVA - RP
 • Tri veže BA, PRIESTOR 1.25 (obchodný priestor) – RP
 • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ul.J.JONÁŠA, BRATISLAVA – Devínska Nová Ves (VW) - REKONŠTRUKCIA VSTUPNÝCH PRIESTOROV ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

r.2011

 • ATS (Vodojem) OKOČ, Rekonštrukcia – RP
 • ČOV Hlohovec, rekonštrukcia – RP
 • ČERPACIA STANICA (prívalové vody), Kopčany, rekonštrukcia – RP
 • ČOV Dechtice rekonštrukcia – RP
 • Čerpacie stanice odpadových vôd (CS), Výčapy Opatovce – RP
 • Čerpacie stanice odpadových vôd (CS), Šterusy – RP
 • Akatech, Hlohovec, VN+TS –SP, RP
 • CS (ATS) (Vodojem) Hradište, rekonštrukcia – RP
 • Obchoný priestor – stavebniny, Nitrianska ulica, Senec – RP
 • Vodojem, Uhrovec - rekonštrukcia – RP
 • LIEHOVAR Sedín, Veľké Úľany, rekonštrukcia – SP + RP
 • Bytový dom, Jégeho Alej, BA, objekt III/D1 a D2 – zmena stavby pred dokončením (RP)

r.2012

 • Polyfunkčný objekt NIVY SLO 1.etapa, BA – ÚR
 • ČERPACIA STANICA (prívalové vody), Čergov (Kolárovo) – prípojka VN + trafostanica – SP
 • Modernizácia odovzdávacej stanice tepla v objektoch SVF STU, v Bratislave - Napájanie a ovládanie čerpadiel chladiacej vody
 • Bytový dom Jaskový rad (18bytov), Bratislava – RP
 • Polyfunkcne centrum, Einsteinova, Bratislava-Petrzalka, zmena stavby pred dokončením (RP)
 • Rekonstrukcia Hate v Krompachoch (SP)

r.2013

 • Rekonštrukcia ČS a VDJ (vodojem) Svíbová ul. Borník a Rača-Kopanice, Bratislava, - Silnoprúdové rozvody NN, MaR + ASRTP. Investor BVS, a.s., Bratislava
 • Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice – Slaboprúdové rozvody a prekládky, Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody SSÚR. Investor NDS a.s., Bratislava
 • Rekonštrukcia vežového vodojemu Dunajská Streda – Silnoprúdové rozvody NN. Investor: ZsVS, a.s. Nitra
 • Rekonštrukcia hate Krompachy – Hornád – rkm.99,800 Silnoprúdové rozvody NN, MaR, Areálové osvetlenie. Investor: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice
 • Technické vybavenie pre IBV Vydrany – Verejné LED osvetlenie. Investor Obec Vydrany
 • Zdvojenie výtlačného potrubia z ČS Gaštanová do VDJ Kramáre I – Silnoprúdové rozvody NN, ASRTP. Investor BVS, a.s., Bratislava
 • Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava – Aktivita č.1 ČOV Dubnica nad Váhom, Aktivita č.2 ČS Ilava. Investor Váhostav-SK a.s.

r.2014

 • Predajne SuperZOO – Bratislava, Nitra, Zvolen, Hlohovec, Banská Bystrica – Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody. Investor: Plaček Premium s.r.o.
 • Klimatizácia objektu COOP Produkt Slovensko, Mliekarenská 10, Bratislava. – Investor: COOP Produkt Slovensko
 • Logistický areál firmy Madal Bal. – Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, Prípojka NN, Preložka verejného osvetlenia, EZS, CCTV, EPS Investor: Madal Bal s.r.o.
 • Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec – Osvetlenie komôr mostov. Investor: Plaček Premium s.r.o.
 • Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakúňa 2.stavba – Úprava trafostanice – elektrostavebná časť; Uzemnenie síranových nádrží a čerpacích staníc plávajúcich látok a vratného kalu. Investor: BVS a.s.

r.2015

 • Predajne SuperZOO – Bratislava (Polus, Vajnoria, Bory Mall, Danubia) – umelé osvetlenie, silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, Investor: Plaček Premium s.r.o.
 • Čistička odpadových vôd (ČOV) Hlohovec – PSP a RD, Investor: Mestská ČOV Hlohovec, s.r.o.
 • Čerpacie stanice odpadových vôd (ČS) – Gabčíkovo – RP, Investor: Obecný úrad Gabčíkovo
 • Hať Vyšné Opátske (rekonštrukcia) – RP – vonkajšie elektrické rozvody a uzemnenia, Investor: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice
 • Prečerpávacia stanica Porodská – Obnova strojných zariadení a elektrickej časti dažďových nádrží – DSP a RP, Investor: ZSVS a.s., Nitra
 • Prečerpávacia stanica Topoľčany – rekonštrukcia (elektrické rozvádzače a inštalácia) – RP Investor: ZSVS a.s., Nitra
 • Vonkajšie osvetlenie Bory Mall – preložka vonkajšieho osvetlenia, NN rozvody a optické vedenie – PSP a RP – zmena stavby pred dokončením v stupni RP, Investor: BORY a.s.
 • Predajňa IDEXE Nitra (Galéria Mlyny – umelé osvetlenie , vnútorné silno a slaboprúdové rozvody – PSP a RP, Investor: MLYNY a.s., Nitra
 • Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa (PPO rieky Jakubianky) – prekládka vzdušného telefónneho vedenia - RP – prekládka NN vzdušného vedenia – RP, Investor: SVP š.p - OZ KOŠICE
 • Automatická tlaková stanica ATS Dubová Novohradská ulica – rekonštrukcia vodojemu – návrh a úpravy umelého osvetlenia, ASRTP a bezpečnostného prístupového systému (BPS) pre rekonštruovanú šachtu ATS, návrh nového umelého osvetlenia ASRTP, prevádzkové rozvody silnoprúdu – DUR a PSP, Investor: BVS a.s., Bratislava
 • Administratívna budova ABW Kráľová pri Senci – umelé osvetlenie, vnútorné silno a slaboprúdové rozvody, bleskozvod, uzemnenie – DSP – Investor: Austria Beton Werk, s.r.o., Kráľová pri Senci
 • Intezifikácia a modernizácia Ústrednej čističky odpadových vôd Bratislava Vrakuňa – umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, vonkajšie osvetlenie, uzemnenie - DSV – Investor: BVS a.s., Bratislava

r.2016

 • Predajne SuperZOO – Nové Zámky a Nitra – umelé osvetlenie, silno a slaboprúdové rozvody – Investor: Plaček Premium s.r.o.
 • Vodojem Duchonka – rekonštrukcia a rozšírenie vodojemu – elektrotechnologická a elektrostavebná časť, ASRTP – PS, – Investor: ZSVS a.s., Nitra
 • Polyfunkčné centrum Einsteinová, Bratislava - Petržalka – umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod, uzemnenie, dátové rozvody, SKV, UTO (prístupový a kamerový systém), PES, HSP, vonkajšie osvetlenie, prípojka VN a trafostanica – RP, Investor: IPD Internacional Property Development
 • Privádzač Spišská Nová Ves – Levice – DSP – úprava 2x110kV vedenia – preložka 2x22kV vedenia – preložka 22kV vedenia – VO križovatky, prípojka NN k VO, hlavný prívod k VO, – Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 • Vežový vodojem Šaľa (rekonštrukcia) – umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody – DSP, RP, Investor: ZSVS a.s., Nitra
 • Čistička odpadových vôd Tlmače – návrh umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov – DSP, Investor: ZSVS a.s., Nitra
 • Čistička odpadových vôd Šamorín – rekonštrukcia elektroinštalácie – RP, Investor: ZSVS a.s.,Nitra
 • Prečerpávacia stanica Gabčíkovo – umelé osvetlenie, napojenie nového rozvádzača – DSP a RP – Investor: ZSVS a.s., Nitra
 • Čerpacia stanica Sereď – NN prípojka, MaR, ASRTP, napojenie a uzemnenie rozvádzača, ň napojenie čerpacej stanice na dispečing – DSV, Investor: ZSVS a.s., Nitra
 • Čerpacia stanica Trenčín – návrh prevádzkových rozvodov silnoprúdu a MaR – RP – Investor: RIVERSIDE a.s., Trenčín
 • Danubia park Čuňovo – DSP – rozvody NN a trafostanice, vonkajšie rozvody NN, VO, telekomunikačné rozvody – ubytovacie zariadenia – umelé osvetlenie, vnútorné silno a slaboprúdové rozvody – vodojem – umelé osvetlenie, vnútorné elektrotechnické rozvody – čerpacie stanice – vnútorné elektrotechnické rozvody pre splaškové stanice – DSV – Investor: Danubia Invest, a.s., Bratislava
 • Inžinierske siete Stupava Kremnica – návrh – vonkajšie silnoprúdové rozvody NN a hlavné prívody pred elektromerom – DSP – Investor: MH SERVICE s.r.o., a Mgr. Katarína Lacíková
 • Predajňa IDEXE Europa – Banská Bystrica – umelé osvetlenie, vnútorné silno a slaboprúdové rozvody – DSP a RP – Investor: CloseDeal s.r.o., Nitra
 • Vodojem Brezno – pripojenie na Vodojem Podkoreňová – DSP a RP – návrh prípojky NN, elektrotechnických rozvodov a MaR pre ATS čerpacie stanice – Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
 • Sklad obilia Malé Ripňany – návrh umelého osvetlenia, vnútorných silnoprúdových rozvodov, bleskozvodu a uzemnenia – zmena stavby pred dokončením – Investor: Madal Bal s.r.o., Bratislava
 • Rozšírenie diaľnice D1 na 2 x 3 pruh úsek Bratislava – Senec – I. a II. úsek – DSP – prekládky vedení VN, NN, slaboprúdu, vrátane optických káblov – VO výjazdov, vjazdov a križovatiek – napájanie zariadení dopravného značenia a bezpečnostných systémov diaľnice – Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 • Protihluková stena pri diaľnici D2, Bratislava Lamač – prekládky inžinierskych sietí elektro, slaboprúdu a VO komunikácii – DSP a DP – Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Od roku 1992 okrem horeuvedených akcii sme vypracovali mnoho malých projektov elektro pre rodiné domy, rekonštrukcii a klientských zmien bytov, kotolní ZP, alternatívnych zdrojov tepla, odovzdávacích staníc tepla (OST) a mnoho menších technologických zariadení.